Công trình Hội trường UBND TP. Bỉm Sơn

Nội thất 379 thi công công trình Hội trường UBND TP. Bỉm Sơn phần thảm