Công trình Hội trường FLC

Nội thất 379 thi công công trình Hội trường FLC phần thảm